Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat
  • 1 (1)
  • 1 (2)

hekaýamyz

2018-nji ýylda döredilen gününden bäri Suzhou gidro-tehniki tehnologiýasy Hytaýda gidrogel pudagynda täsirli kompaniýa hökmünde ykrar edildi.

Gidrogel önümleri diwersifikasiýa edilýär we ýöriteleşdirilen önümçiligi goldaýar. Häzirki wagtda önümçilik liniýasy derini ideg etmek, reabilitasiýa myşsalaryny bejermek we gidrogel ýaralaryny geýmek ýaly dürli ssenariýalara laýyk gelýän birnäçe gidrogel önümlerini öz içine almak üçin uzaldyldy we global amaly dizaýn talaplary üçin hünärmen we çalt özleşdirilen çözgütleri üpjün edip biler. gidrogel müşderileri.