Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Mümkinçilikler

Önüm dizaýny

Önümçilik we çykdajyly bäsdeşlik önümlerini dizaýn etmäge kömek edip bileris. Mundan başga-da, prototipi çalt we tygşytly gurup bilerdik. 

142031566
DSC00488

Gözleg we ösüş

Oundarany bejermek, ýüzi bejermek we transdermal ýamany ösdürmek boýunça tejribeli ýörite gözleg toparymyz bar.

Laboratoriýa synagy

“Hydrocare Tech”, dünýädäki lukmançylyk enjamlary kompaniýalaryna we Sarp ediş harytlary kompaniýalaryna täzeçillik we täze ösüş laboratoriýa hyzmatlaryny hödürleýär. Toparymyz, bu ýöriteleşdirilen önümleri ideýadan bazara çykarmak üçin ähli ösüş prosesinde müşderiler bilen hyzmatdaşlyk edýär.

DSC00492

Önümçilik

Giňişleýin önümçilik mümkinçiliklerimize CNC in engineeringenerçilik hyzmatlary, galyndylary ösdürmek, öwürmek we jemleýji gurnama girýär. “Hydrocare Tech” taslamaňyzyň ähli taraplaryny - başlangyç ideýadan tassyklanan dizaýna, bir önümden köpçülikleýin önümçilige, önümiň gurluş böleklerinden önümiň özüne çenli we her ädimde dolandyrmaga kömek edip biler.

Hil barlagy

Resmi edaralaryň we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin häzirki hil ulgamynyň standart talaplaryna ýa-da müşderileriň talaplaryna laýyklykda ilkinji gezek dogry ýerine ýetiriljekdigimize söz berýäris, üstesine-de, hil ulgamynyň standart talaplaryny ýerine ýetirýäris we ileri tutýarys!

btr
DSC00509
DSC00507

Logistika we inwentar

DSC00472
1

Işewür hyzmatdaşyňyzdan ahyryna çenli “Hydrocare Tech”, işiňiziň dowamy bolup hyzmat edýän köp sanly logistika çözgütlerini hödürleýär. Sanawyňyzy düzmäge, önümleriňizi ammarlamaga we müşderilere çalt, amatly we tygşytly ibermäge kömek edip bileris.