Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Blog

 • Comparison of hydrogel plaster and traditional plaster

  Gidrogel gips we adaty gips bilen deňeşdirme

  Gipsden ýasalan önümleriň arasynda tebigy rezin substratlar esasan Hytaýda ulanylýar. Täze material hökmünde soňky bir-iki ýylda Japanaponiýada, Hytaýda, Günorta Koreýada we beýleki ýurtlarda gidrogel substratlary meşhur bolýar. Önümiň ady adaty gips ýamalary gidrogel gips patch ...
  Koprak oka
 • The difference between hydrogel dressing and hydrocolloid

  Gidrogel geýinmek bilen gidrokolloidiň arasyndaky tapawut

  Gidrokolloid geýimleri barada gürleşeliň. Suwy siňdirýän iň köp ýaýran komponent karboksimetil sellýuloza (gysgaça CMC). Häzirki gidrokolloidiň daşynda ýarym geçirijilikli membranasy bar, ol ýarany howa geçirijiligini, suw geçirmeýän we bakteriýalara garşy edip biler, airöne howa we suw geçirip biler ...
  Koprak oka
 • Gidrogeliň nemlendiriji täsirini girizmek

  1. Nemlendiriji mehanizm Nemlendiriji funksiýany amala aşyrmagyň üç usuly bar: 1. Deriniň çyglylygynyň howada bugarmazlygy üçin deriniň üstünde ýapyk ulgam emele getiriň; 2. Deriniň ýaýramagynyň we suwuň ýitmeginiň öňüni almak üçin nemlendiriji ulanyň; 3. Häzirki zaman bi ...
  Koprak oka
 • Oundarany bejermek üçin seresaplyklar

  Birinji ädim ýokançlyga gözegçilik etmek bolmaly. Usul, ýaranyň nekrotik dokumalaryny ýok etmekdir. Debridement eksudaty azaltmak, ysy ýok etmek we çişmegi gözegçilikde saklamak üçin iň oňat we çalt usuldyr. Europeewropada we ABŞ-da debridement operasiýasynyň bahasy gaty ýokary. Su ...
  Koprak oka