Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýär LiveChat

Önümler

 • Liquid wound dressing

  Suwuk ýara geýinmek

  Önümiň ady: Suwuk ýara geýinmek

  Haryt aýratynlyklary: 28ML

  Ulanyş gerimi: Fiziki päsgelçilik döretmek üçin ýaranyň üstünde gorag gatlagyny emele getiriň. Ownuk ýaralar, aşgazanlar, kesikler we beýleki ýüzleý ýaralar we töweregindäki derini ideg etmek üçin ulanylýar (stoma derisini ideg etmek ýaly)

  Önümiň beýany: Adatça çözgüt bolup, düzümleriň farmakologiki täsiri ýok. Içindäki maddalar beden tarapyndan sorulmaz. Steril däl.

 • face-lifting chin stickers hydrogel ear hanging lifting firming v face face-masks

  ýüz göteriji eňek stikerleri gidrogel gulak asýan göteriji berkidiji we ýüz maskalary

  Guanç Guangzhouou müşderisiniň ýöriteleşdirilen önümleri Gurluşy: dokalan matalar, gidrogel, merjen filmi Funksiýa: Suwy we sowuk kompressi dolduryň Bazardaky şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, kompaniýanyň bu önümi ýapon çig malyny + ýetişen tehnologiýany ulanýar we pes allergiýa derejesine eýe. Slowuwaş-ýuwaşdan çykýan mazmuny goşup biler. Önümiň beýany ● Güýçli dikeldiş ömri - Wagtyň geçmegi bilen ýüzümiziň kontury şekil we kesgitlemäni ýitirýär. Highokary hilli uzaldylan listlerimiz güýçli göteriji ...
 • Non-woven forehead wrinkles sticker

  Dokalan däl maňlaý gyrmyzy stiker

  Guanç Guangzhouou müşderisiniň ýöriteleşdirilen önümleri Gurluşy: dokalan matalar, gidrogel, merjen filmi Funksiýa: Suwy we sowuk kompressi dolduryň Bazardaky şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, kompaniýanyň bu önümi ýapon çig malyny + ýetişen tehnologiýany ulanýar we pes allergiýa derejesine eýe. Slowuwaş-ýuwaşdan çykýan mazmuny goşup biler. Önümiň beýany Maňlaýyň gyrma garşy maskasy Maňlaýdaky gyrmalary azaldýar we derini has ýumşadýar. Hatda 6-8 sagatlap ulanyp bilersiňiz we bolanda aýryp bilersiňiz ...
 • Non-woven neck wrinkle sticker

  Dokalan däl boýnuň gyrmyzy stikeri

  Guanç Guangzhouou müşderisiniň ýöriteleşdirilen önümleri Gurluşy: dokalan matalar, gidrogel, merjen filmi Funksiýa: Suwy we sowuk kompressi dolduryň Bazardaky şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, kompaniýanyň bu önümi ýapon çig malyny + ýetişen tehnologiýany ulanýar we pes allergiýa derejesine eýe. Slowuwaş-ýuwaşdan çykýan mazmuny goşup biler. Önümiň beýany Boýnuň derisini göze görnüp götermek we arassalamak üçin işleýän bu güýçli bejergi bilen sarkmagy azaltmak Lipofillige tebigy alternatiwasy bar ...
 • Non-woven cold compress eye mask

  Dokalmadyk sowuk gysyş göz maskasy

  Daşary ýurtly müşderiler üçin ýöriteleşdirilen önümler (daşary söwda kompaniýalarynyň üsti bilen iberilýär) Gurluş düzümi: dokalan mata, gidrogel, merjen plyonkasy. Düwürtik ödemini aýyryň (hirurgiki anesteziýa üçin göz ýamasy üçin ulanylýar) general Keratitiň täsiriniň öňüni almak üçin umumy anestezi ýa-da çuňňur huşsuz hassalary gözleriniň daşyna ýapyşmak üçin ulanylýar. ýa-da göz ýadawlygyny aýyrmak. Şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende ...
 • Non woven eye patch

  Dokalan däl göz ýamasy

  Guanç Guangzhouou müşderisiniň ýöriteleşdirilen önümleri Gurluşy: dokalan matalar, gidrogel, merjen filmi Funksiýa: Suwy we sowuk kompressi dolduryň Bazardaky şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, kompaniýanyň bu önümi ýapon çig malyny + ýetişen tehnologiýany ulanýar we pes allergiýa derejesine eýe. Slowuwaş-ýuwaşdan çykýan mazmuny goşup biler. Önümiň beýany Her bir aýalyň kosmetiki sumkasy üçin hökmany zat bolmaly Eger gündelik stres we aladalar gözüňize täsir eden bolsa, alada etme. Sag bol ...
 • Hydrogel breast patch ODM/OEM

  Gidrogel döş ýamasy ODM / OEM

  Gidrogel döş ýassygynda hiç hili işjeň maddalar ýok bolanda, gidrogeliň sowuk gysyş hereketi sebäpli sowuk gysyş ýassygy hökmünde ulanylyp bilner. Emzikleri çişen aýallary emdirmek üçin peýdalydyr.

  Gidrogel döş ýamasyna işjeň maddalar goşulanda, gidrogel dermanlary ýa-da işjeň maddalary ýuwaş-ýuwaşdan çykarmak üçin dermanlar ýa-da işjeň maddalar üçin haýal çykaryjy göteriji hökmünde ulanylyp bilner.

 • Non-woven foot patch

  Dokalan däl aýak ýassygy

  Koreý müşderisiniň ýöriteleşdirilen önümleri Gurluş düzümi: dokalan mata, gidrogel, aç-açan film. Önüm aýratynlyklary: müşderiniň isleglerine görä düzülip bilinýän dürli reňkler, hoşboý yslar we sowadyjy serişdeler goşup bolýar. Bazardaky şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, kompaniýanyň bu önümi ýapon çig malyny + ýetişen tehnologiýany ulanýar we allergiýa derejesi pes. Mundan başga-da, bu önümi beýleki içerki önümler bilen deňeşdirilende düşürmek aňsat däl. Önümler eksport edildi ...
 • Analgesic Transdermal Patch OEM/ODM

  Analgesik Transdermal Patch OEM / ODM

  Guanç Guangzhouou müşderisi özleşdirilen önümleri

  Gurluşyň düzümi: dokalan mata, gidrogel, haýwan filmi.

  Gurluş aýratynlyklary: Ownuk diskleriň ýarym kesilen dizaýnyny kabul edýär.

  Işjeň maddalar gidrogele goşulýar we uzak wagtlap agyryny ýeňilleşdirip bilýän haýal çykýar.

   

 • Traditional Chinese Medicine Pain Relief Patch

  Adaty hytaý lukmançylygy agyryny ýeňilleşdiriji patch

  Guizhou müşderisiniň ýöriteleşdirilen önümleri Gurluş düzümi: dokalan mata, neşe serişdelerine ýüklenen gidrogel, aç-açan membrana. Önüm aýratynlyklary: Bu önüm, hytaý derman goşundylaryny goşup, adaty sowuk kompress patchyna esaslanýar. Yapyşandan soň derrew agyryny aýyrmagyň täsiri bar. Bu önümiň täsiri görnüp dur we adaty hytaý lukmançylygy çuň dag tokaýyndan ýygnalýar. Önümiň beýany AC AÇGYLAR WE AINDYRMAKLARY ýeňilleşdirmeli: Işlemek, oýnamak we ...
 • Cooling Gel Sheet/ fever patch/cooling gel pad

  Sowadyjy jel kagyzy / gyzdyryjy patch / sowadyjy jel pad

  Customersapon müşderileri we içerki müşderiler önümleri sargyt edýärler Gurluşy: dokalan mata, gidrogel, aç-açan film Önüm ýapon çig malyny we ýetişen formula tehnologiýasyny ulanýar Önümiň hili durnukly, önümiň allergiýa derejesi gaty pes. Önümiň berk ýelmeşigi bar we düşmek aňsat däl. Önümler ýetişen we ygtybarly, köp mukdarda öndürilip bilner we Japanaponiýa, Günorta Koreýa we beýleki köp ýurtlara eksport edildi. Önümiň beýany Ge ...
 • Hydrogel microcrystalline fish tail lines patch

  Gidrogel mikrokristally balyk guýruk çyzyklary

  Guan Guangzhouou müşderisi ýöriteleşdirilen önümler Gurluşyň düzümi: aç-açan haýwan filmi, gidrogel, elastik tor, merjen plyonkasy. Önümiň aýratynlyklary: düýp manysy bilen, gyrma garşy we nemlendiriji täsir edip biler. Bazar ölçeg önümleri: MAGIC STRIPS maşgala önümleri. MAGIC STRIPS Maşgala önümleri bilen deňeşdirilende, bu önüm gidrogel we nemlendiriji bilen bilelikde ulanylanda önümlerinden has gowudyr. Önümiň beýany Maňlaýy gyrma garşy maska: maňlaýy gysýar ...
12 Indiki> >> Sahypa 1/2